Diensten

Factor Architecten begeleidt opdrachtgevers vanaf de initiatieffase tot aan de uiteindelijke realisatie en in gebruikname / exploitatie in de onderstaande ontwerpgebieden:

Stedenbouwkundige studies:
varierend van stedelijke inbreiding tot en met grote gebiedsstudies van vele hectares.

Woningbouw:
voor woningcorporaties, woonzorgprojecten, ontwikkelaars, starterswoningen, appartementen, particulieren en collectief opdrachtgeversschap (CPO).

Utiliteit:
kantoor- en bedrijfshuisvesting, sportaccommodaties, hotels, winkels, parkeergarages, zwembaden, cultureel centra, jongerenaccomodaties.

Scholenbouw:
basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs en ROC’s, brede scholen, multifunctionele accommodaties.

Recreatieprojecten in binnen en buitenland:
zoals holiday-resorts met woningen, sportaccommodaties, hotels, restaurants, zwembaden, sportvoorzieningen.

Interieurbouw:
interieurbouw ten behoeve van scholen, utiliteit, woningen.