Duurzaamheid

Binnen de cyclus ontwerp, realisatie, gebruik en recycling speelt de belasting van ons milieu een steeds prominentere rol. Wij zijn in staat om opdrachtgevers te adviseren op alle aspecten van duurzaamheid. Het zoeken naar een balans tussen milieu, economie en ontwerpopgave speelt hierbij een belangrijke rol. De gebruiker staat bij het zoeken naar duurzame ontwerpoplossingen steeds centraal.

Wij zijn voor onze opdrachtgevers in staat om duurzame ontwerpoplossingen te bedenken. Indien gewenst kan dit samen met de multidisciplinaire kennis binnen IA Groep. Wij hebben heeft ruime kennis op het gebied van warmte en koudeopslag in de bodem, zonneboilers, fotovoltaïsche zonnecellen, groene waterbergende daken, energiebesparende maatregelen, passief en energieneutraal bouwen en slimme vormen van waterberging.

Dutch Green Building Council
Wij zijn participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC is een netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. De DGBC hanteert één nationaal geaccepteerd beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen: BREEAM-NL. Een certificeringssysteem dat kan worden gebruikt voor het beoordelen en certificeren van nieuwbouw, bestaande bouw, gebieden, infra en sloop. Wij hebben BREEAM-NL experts in huis.

GPR Gebouw
Naast BREEAM-NL experts hebben wij ook GPR Gebouw Experts in dienst. GPR Gebouw is software voor het toetsen van de duurzaamheid van gebouwen en de communicatie hierover in het ontwerpen realisatieproces. De methoden GPR Gebouw en BREEAM-NL vullen elkaar goed aan en ze kunnen ook naast elkaar worden ingezet.