Integraal werken

Ons doel is het architectonisch ontwerpen van gebouwen en haar omgeving. Hierbij worden optimale ontwerpoplossingen gerealiseerd vanuit de vraagstelling van de opdrachtgever.

Iedere opdrachtgever en daarmee ontwerpoplossing is steeds weer uniek.

Op basis van een brede kennis werken wij steeds weer integraal aan passende ontwerpoplossingen binnen de gestelde budgettaire kaders. Een gedegen analyse van de opgave in overleg met de opdrachtgever en toekomstige gebruikers staat daarbij centraal. Samen met de opdrachtgever maken wij op deze wijze een bewuste manier afwegingen omtrent duurzaam en mens- en milieuvriendelijk bouwen. Projecten worden zowel afzonderlijk als in combinatie met andere adviesgebieden binnen IA Groep (o.a. advisering gebouwconstructies, gebouwinstallaties, duurzaam bouwen) uitgevoerd.

Wij hebben als doelstelling het optimaal adviseren van onze opdrachtgevers om te komen tot creatieve totaaloplossingen. Binnen een open ontwerphouding zoeken wij steeds weer naar de beste ontwerpoplossing voor onze opdrachtgevers. Begrippen als goed luisteren en meedenken spelen daarbij een belangrijke rol. Onze multidisciplinaire kennis stelt ons in staat om binnen een compacte organisatie de opdrachtgever optimaal te bedienen. Binnen projecten wordt er gewerkt met vaste projectteams.

Werken met BIM
Om samenwerking tussen partijen te optimaliseren en alle relevante informatie continue beschikbaar te stellen werken we met Building Information Modeling (BIM). BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de betrokken partijen worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. Ontwerp en beslissingen kunnen zo direct op elkaar worden afgestemd. Hierdoor zullen er minder ontwerpconflicten tijdens de bouw aan het licht komen wat resulteert in minder (faal)kosten.