Onderwijs/MFA

MFA de Rosmolen

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) is vervangende nieuwbouw voor het bestaande dorpshuis, middenin Beneden-Leeuwen en huisvest een sportzaal, dorpshuiszaal met toneel, vergaderruimtes, horeca en bibliotheek. Diverse plaatselijke verenigingen zijn vaste gebruiker en hebben eigen opslagruimtes in het gebouw.

Omdat het MFA van alle kanten benaderbaar is bestaat de Rosmolen uit alleen maar voorgevels. Het gebouw is een speelse compositie van blokken in verschillende materialen. Ieder herkenbaar element heeft een duidelijk eigen functie. Dit maakt het gebouw leesbaar van buitenaf. De hoofdonderdelen zijn de sportzaal en dorpshuiszaal en het 2-laags blok horeca/bibliotheek. Het verbindende element is een hoge transparante verbindingsgang die alle elementen aan elkaar verbindt, maar ook de verbinding maakt tussen scholencluster aan de zuidzijde en de toekomstige ontwikkelingen aan de noordzijde.

Deze verschillende elementen hebben ieder krijgen hun eigen materiaal: metalen gevelbekleding, glas en baksteen. De elementen worden met elkaar vervlochten door de materialen van de elementen subtiel in elkaar door te laten lopen. Ook de horizontale lijnvorming die wordt gecreëerd door stalen luifels, rollagen en horizontale metaalprofielen maakt het gebouw tot een eenheid.

Het project is uitgevoerd als total engineeringproject samen met de andere bedrijven binnen IA Groep.

VSO Briantcollege Bethaniënstraat Arnhem

Het gebouw van de voormalige Katholieke Pedagogische Academie uit 1970 heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan. Met een vernieuwing van vrijwel het gehele interieur en een grondige opwaarding van de buitenzijde, is het gebouw beschikt gemaakt voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4) op VMBO-niveau. Deze invulling is tijdelijk. In het ontwerp is al rekening gehouden met een volgende aanpassing van het gebouw ten behoeve van onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking.

In de buitengevels zijn de kozijnen vervangen en binnen is een nieuwe indeling gecreëerd. Het gedateerde interieur heeft plaats gemaakt voor een nieuwe indeling met toepassing van duurzame materialen in lichte en frisse kleuren. Door het toepassen van veel glas in de binnenwanden zijn lange zichtlijnen ontstaan en is het daglicht ver in het gebouw gehaald. Ook de installaties zijn geheel vernieuwd. Dit alles heeft geresulteerd in een “nieuwe” frisse school welke in zijn geheel voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van licht- en luchtkwaliteit.

VMBO Mondial College Nijmegen

Met de nieuwbouw voor het VMBO van het Mondial College krijgt Nijmegen een van de eerste BREEAM gecertificeerde duurzame schoolgebouwen van Nederland. Door middel van slimme investeringen in duurzaam bouwen, is gekomen tot een ontwerp dat het BREEAM-niveau ‘good’ moet gaan halen na oplevering. Factor Architecten heeft samen met de BREEAM-experts binnen IA Groep de voorbereiding van deze certificering begeleid en samen met de opdrachtgever bewuste keuzes gemaakt, zoals toepassing van bodemwarmte en -koeling, vegetatiedaken en zonnecellen in het glazen dak van het atrium. Ook de bouwkundige uitwerking en materialisering is uitgebreid tegen het licht gehouden om tot zo duurzaam mogelijke keuzes te maken op het gebied van onder andere milieubelasting bij bouw en sloop, energiegebruik en toekomstwaarde.

Het nieuwe gebouw huisvest de praktijkafdelingen Techniek (bouw en metalectro), Economie (handel en consumptief) en Zorg & Welzijn. Iedere sector is gehuisvest in een herkenbaar eigen bakstenen gebouwvolume. Naast deze sectoren zijn er verschillende algemene ruimtes en theorielokalen. De gemeenschappelijke functies vormen de derde laag van het gebouw en verbinden de verschillende sectoren.

In de ruimte tussen de vleugels van het gebouw bevindt zich de ruime aula waarin ontmoeting centraal staat. Deze ruimte heeft door zijn grote glazen pui een fraaie relatie met de buitenruimte maar biedt tevens zicht op de verschillende onderwijsafdelingen.

Centraal in het gebouw bevindt zich een driehoekig atrium met een glazen dak. In het glas van dit dak zijn zonnecellen opgenomen, waardoor de duurzame opwekking van energie ook in het gebouw zichtbaar wordt.

Factor Architecten heeft, in samenwerking met de adviseurs binnen IA Groep, de hele projectbegeleiding vanaf visie en programma van eisen tot aan de uitvoering op zich genomen, alsmede alle facetten van het ontwerp.

Uitbreiding en renovatie VMBO-vleugel Pax Christi College

Het College te Druten is een school voor voortgezet onderwijs. Het gebouw uit de jaren ‘60 is langzaam getransformeerd tot een moderne school met een grote diversiteit aan onderwijsruimtes voor de grote diversiteit aan onderwijs die er geboden wordt op deze locatie. In dit project is de VMBO-vleugel en een deel van de HAVO/VWO afdeling gerenoveerd. Tevens is een nieuwe CKV- en muziekafdeling aan de huidige school toegevoegd.

De routing binnen de school is helder en overzichtelijk vormgegeven. De gangwanden op de begane grond zijn veel meer transparant gemaakt. In deze wanden zijn etalages opgenomen zodat de verschillende afdelingen het gemaakte werk kunnen presenteren. Door heldere en eenvoudige ingrepen is er een transparante, lichte en vriendelijke school ontstaan.

De school is functioneel per afdeling geclusterd. Op de begane grond zijn de afdelingen zorg & welzijn, handel & administratie, LWOO, CKV & muziek, metalectro en bouw-breed gehuisvest.

Iedere afdeling heeft zijn eigen plek en herkenbaarheid gekregen door kleur, materialisatie en inrichting, maar is onderdeel van de gehele vleugel. Hierdoor is de school overzichtelijk, kleinschalig en beschermend voor de leerling. Ruimten voor rust en concentratie worden afgewisseld door ruimten voor interactie. Er zijn verschillende soorten werkplekken om te leren.

Op de eerste verdieping is een bestaande patio dichtgemaakt en als leerplein ingericht. Middels het verhoogde dak en door de lichtkoepels valt daglicht binnen en via een vide bereikt het daglicht de gang op de begane grond van de praktijkvleugel. Op deze wijze ontstaat er een verticale ruimtelijke verbinding tussen het nieuwe leerplein op de eerste verdieping en de verschillende nieuwe VMBO-afdelingen op de begane grond.

MFA Winterswijk-Oost

De nieuwe multifunctionele accommodatie MFA Winterswijk is gesitueerd in het Pelkpark, middenin de wijk Pelkwijk te Winterswijk en huisvest twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Plaatselijke muziekvereniging Excelsior is vaste gebruiker van de zaal en heeft een aantal eigen ruimtes in het gebouw.

Het gebouw staat middenin een park. Dit maakt dat het gebouw uit alleen maar voorgevels bestaat. Middenin het gebouw liggen naast elkaar de gymzaal en speellokaal. Hier omheen is een verkeersruimte gesitueerd die alle gebruikers met elkaar verbindt. Zalen en verkeersruimte vormen samen het hart van het MFA. Dit hart wordt als het ware omhelsd door een baksteengevel waarachter lokalen en andere ruimtes schuil gaan. Aan de parkzijde wordt een opening gelaten, waardoor er vrij zicht is vanuit de zaal naar het park en vice versa.

De verschillende diktes baksteen en variatie aan perforaties geven het metselwerk een stevig doch speels karakter. Het geheel wordt omlijnd door een prefab betonnen kroonlijst die mee beweegt met de hoogteverschillen.De afgeronde hoeken maken dat de openbare ruimte om het gebouw heen vloeit. Samen met de gemeente, de scholen, de buurt en bureau We love the city is deze openbare ruimte vorm gegeven.

Het project is uitgevoerd als total engineeringproject samen met de andere bedrijven binnen IA Groep.

 

Integraal Kindcentrum De Kubus Druten

In het centrum van Druten ligt Integraal Kindcentrum De Kubus. Dit gebouw is het eerste integrale kindcentrum van Gelderland. Een integraal kindcentrum gaat een stap verder dan een brede school. Een brede school voorziet in verschillende voorzieningen voor kinderen, terwijl een integraal kindcentrum streeft naar het gezamenlijk werken aan dezelfde doelen en in hetzelfde klimaat. Het project is uitgevoerd als total engineering opdracht, samen met de andere disciplines binnen IA Groep (installaties en constructies).

Op de plek van de vroegere midden- en onderbouwlocatie heeft Factor een ontwerp gemaakt voor een 24-klassige school met kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het gebouw ligt als een paviljoen in een parkachtige omgeving. Het alzijdige gebouw beweegt mee met belangrijke begrenzingen van het terrein zoals de straat voor de school en de perceelgrens achter de school, waardoor het zich voegt in zijn omgeving. De verschillende ramen zijn in een speelse compositie over de gevel verdeeld. Op plekken waar het gebouw zich opent (zoals bij de speellokalen) is gekozen voor een veelkleurige gevelbekleding die de school de identiteit van een basisschool geeft zonder te sterk te contrasteren bij zijn natuurlijke omgeving. De school is in kleinschalige eenheden opgeknipt, elk met eigen werkplekken buiten het lokaal. De kinderdagopvang en peuterspeelzaal hebben een eigen herkenbare plek in het gebouw. Er is tevens een muziekschool gevestigd en diverse verenigingen maken gebruik van het gebouw.

Om de school heen is een natuurspeelplaats aangelegd die samen met een landschapsarchitect is ontworpen. Zo is bijvoorbeeld de uitkomende bouwgrond opnieuw gebruikt voor speelheuvels op het schoolplein, gerooide bomen op het terrein zijn hergebruikt als speeltoestellen en het dakterras van de school wordt gebruikt als kweektuin. Binnen dit energiezuinige gebouw is een luchtkwaliteit gerealiseerd die voldoet aan ‘Frisse Scholen’ klasse B (goed). Het gebouw wordt verwarmd met een lage temperatuursysteem op basis van vloerverwarming (milieuvriendelijk, duurzaam, zeer comfortabel en astma-vriendelijk). Op het dak zijn PV-cellen geplaatst. In het interieur is zoveel mogelijk gekozen voor onderhoudsvrije afwerkingen (bijv. toepassen van hard kunststof lambrisering) en in het robuuste en onderhoudsarme exterieur zijn o.a. aluminium kozijnen toegepast om de beheerskosten te beperken. Ook dit draagt bij aan de duurzame kwaliteit van het gebouw.

Citadel College Nijmegen

Aan de rand van het nieuw te bouwen stadshart De Waalsprong bij Nijmegen heeft Factor Architecten een nieuw schoolgebouw voor het Citadel College ontworpen. Het betreft hier een VMBO-t-/ HAVO-/ VWO-locatie tussen de bestaande Griftdijk, de nieuwe rondweg en de nieuwe radiaal vanuit De Citadel.

De school is gesitueerd naast een sporthal. Binnen een veilige campus-achtige omgeving is er zo een combinatie van onderwijs en sport ontstaan. Het gebouw is opgebouwd uit twee vleugels in een stoere baksteenarchitectuur die aansluit op het stedelijke karakter die dit nieuwe stadshart krijgt. De grote vleugel is voor de bovenbouw en de kleine vleugel is voor de onderbouw. De grove baksteen volumes worden verfijnd door een spel van raamopeningen met een diepe negge, waarbij sommige openingen ook verfraaid worden met dunne gekleurde kaders. Op de eerste verdieping van beide eenheden ligt het onderzoek- en ontwikkelingsplein, een open omgeving voor de binask-vakken en creatieve vakken samen. Het hart van elke unit wordt gevormd door een atelier. Dit atelier is duidelijk zichtbaar in de gevel door de grote gevelopeningen op de koppen van de vleugels.

De twee eenheden worden gekoppeld door een transparante middenzone, waarin de aula, een aantal werkplekken en de personeelsruimten zijn gehuisvest.

Brede school St. Martinus Oud-Zevenaar

Brede school St. Martinus is een transparante en overzichtelijke school met een huiselijke sfeer. De brede school heeft een centraal hart dat zich opent naar de omgeving als een uitnodigend gebaar. Vanuit de aula is rondom zicht op het onderwijs in de lokalen en op het groen in de omgeving. Naast de aula ligt het speellokaal. Door het koppelen van beide ruimten ontstaat een grote ruimte voor voorstellingen. De trap doet hierbij dienst als tribune. Aan de aula grenzen twee leerpleinen: dynamische plekken waar leerlingen uit verschillende klassen elkaar ontmoeten en die tevens gebruikt worden voor de buitenschoolse opvang. In de school zijn diverse werkvormen mogelijk. Naast klassikaal werken is er meer ruimte voor individueel onderwijs of het samenwerken in groepen. Er valt van alles te ontdekken, bijvoorbeeld in de mediatheek of in het theater. Doorlopende leerlijnen zijn niet geforceerd, maar vanzelfsprekend, omdat school en kinderdagopvang echt één zijn. Het kleurconcept is bepaald vanuit de visie van het team ‘natuurlijk, ontmoeten en huiselijk’. De lokalen zijn voorzien van een eigen herkenbare inrichting en kleur. Er is bovendien veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout.

Het opvallend gekleurde speellokaal vormt een geheel met de speelruimte buiten. De kinderen spelen en ontdekken samen onder de bomen op het grote speelplein. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de buitenruimte was het behoud van de kwaliteiten van het bestaande groen. Het gebouw is hierdoor in twee lagen ontworpen. Een groot deel van het terrein is opgehoogd, maar niet ter plaatse van bomen. Hierdoor zijn speelse hoogteverschillen ontstaan.

In overleg met de opdrachtgever en gebruikers zijn bewuste keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Hoewel er geen extra budget was, is het gelukt veel extra’s te realiseren die zowel de duurzaamheid als de onderwijskwaliteit ten goede komen, waaronder een zeer energiezuinige luchtbehandelingsinstallatie met wtw, een verbeterde luchtkwaliteit, volledig automatische zonwering en een lage temperatuur vloerverwarming. Het gehele gebouw is uitgevoerd als flexibel casco zonder dragende wanden tussen de lokalen, gericht op toekomstige veranderingen in het onderwijs.

In het kader van de exploitatielasten en onderhoud is gekozen voor degelijke, onderhoudsvrije afwerkingen in het interieur en een robuust bakstenen exterieur. In combinatie met het moderne, energiezuinige installatieontwerp worden de beheerskosten zo veel mogelijk beperkt. Het project is uitgevoerd als total engineering opdracht, samen met de andere disciplines binnen IA Groep.