Onderwijs/MFA

MFA Terwolde

 

In deze multifunctionele accommodatie zijn basisschool De Bongerd, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal gevestigd. Daarnaast heeft de accommodatie de functie van dorpshuis en hebben diverse verenigingen er hun onderkomen. Het bestaande dorpshuis en de gymzaal zijn geïntegreerd in de vervangende nieuwbouw van de school. Het geheel vormt de multifunctionele accommodatie, waar alle gebruikers optimaal gebruik van kunnen maken. Voor een goede samenhang tussen de diverse gebruikers is er een gezamenlijk hart ontworpen

Dit hart ligt in het midden van het gebouw is voorzien van diverse ruimten die multifunctioneel inzetbaar zijn. De hoofdentree is gesitueerd aan de Vaassenseweg en komt direct in het hart uit. Vanuit de entree is een duidelijk route te volgen door het gebouw. De route volgt de massa van het gebouw. Door de duidelijke structuur is het met name voor de kinderen herkenbaar. Het hart van het complex heeft veel glas en tussen de speelruimte en de diverse aangrenzende ruimtes zijn grote puien geplaatst. Dit bevordert het onderlinge contact en onderstreept het multifunctionele karakter

Brede School Schuttersplein Gorinchem

De Brede School Schuttersplein: de ontwikkelkansen van kinderen vergroten door de samenwerking van één of meer scholen met andere instellingen. Er is veel aandacht voor de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van het kind.

De vijf gebruikers met hebben ieder hun eigen gebouwdeel die allen rondom de centrale voorzieningen zijn gesitueerd. Deze rangschikking vormt in de basis een kruisvorm. De vleugels van deze kruisvorm zijn zodanig verdraait dat zij verankering vinden in de stedenbouwkundige context. De buitenruimte kan zich om elk gebouwdeel vormen en heeft contact met de ruimten in het gebouw.

Er zijn vier duidelijke kopgevels en de overgangen tussen de gebouwdelen gaan in de gevel vloeiend in elkaar over. Het hart van het gebouw krijgt een patio voor veel daglicht en ruimtelijke kwaliteit. Door de langsgevels in één materiaal uit te voeren ontstaat er een markant, samenhangend en alzijdig gebouw. Het materiaal is het verbindend elementen tussen de gebouwdelen en zijn gebruikers. Het geeft een duidelijke richting en eenduidige uitstraling aan het gebouw. Iedere gebruiker heeft een eigen identiteit door de kleurige kopgevels van de verschillende vleugels.

Het programma van de Brede School heeft een grote impact op het terrein. De gebruikers hebben hun eigen gebouwdeel en de identiteit op de kopgevels. Door de positie van het gebouw in de situatie ontstaat een juiste schikking van gebruikers richting de buitenwereld. De gymzaal is op de verdieping gepositioneerd. Door de gevraagde hoogte ontstaat er bij de waterpartij een stevig gebaar, een landmark, en is de gymzaal duidelijk herkenbaar vanuit het openbaar gebied. In de oksel van de Brede School, ligt de hoofdentree, aan de Stalkaarsen. Vanuit de hoofdentree komt men direct in het hart van de Brede School.

 

IKC de Schaapskooi Wezep

Op locatie van één van de twee bestaande schoolgebouwen van deze fusieschool wordt een nieuw Integraal Kindcentrum gerealiseerd.

Het programma bevindt zich hoofdzakelijk op de begane grond. Deze 1e bouwlaag wordt gevormd door een bakstenen volume met daarin grotendeels gelijkvormige gevelopeningen die in een vast ritme in de gevel geplaatst zijn. De baksteen past qua kleur in het heersende straatbeeld rondom het IKC. Kleuraccenten in keimwerk laten het gebouw aansluiten bij de doelgroep (kinderen van 0-12jaar) en verwijzen naar het kleurgebruik in het interieur.

Het volume op de verdieping verwijst in zijn vorm en verhouding naar de naastgelegen kerk met zijn geknikte dak. De school heeft van uit haar levensbeschouwelijke identiteit een duidelijke relatie met deze kerk. Met deze verwijzing vormt het nieuwe schoolgebouw een ensemble met de kerk. De gevel van de 2e bouwlaag wordt uitgevoerd in geveldelen van houtcomposiet. Door te variëren in de kleur van deze delen ontstaat er een speelse gevel. Grote gevelopeningen in deze gevel zorgen voor ruime daglichttoetreding in de lokalen.De prominente buitentrap zorgt ervoor dat verkeersstromen van leerlingen uit de onderbouw en de bovenbouw volledig van elkaar gescheiden blijven. 

MFA de Rosmolen Beneden-Leeuwen

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) is vervangende nieuwbouw voor het bestaande dorpshuis, middenin Beneden-Leeuwen en huisvest een sportzaal, dorpshuiszaal met toneel, vergaderruimtes, horeca en bibliotheek. Diverse plaatselijke verenigingen zijn vaste gebruiker en hebben eigen opslagruimtes in het gebouw.

Omdat het MFA van alle kanten benaderbaar is bestaat de Rosmolen uit alleen maar voorgevels. Het gebouw is een speelse compositie van blokken in verschillende materialen. Ieder herkenbaar element heeft een duidelijk eigen functie. Dit maakt het gebouw leesbaar van buitenaf. De hoofdonderdelen zijn de sportzaal en dorpshuiszaal en het 2-laags blok horeca/bibliotheek. Het verbindende element is een hoge transparante verbindingsgang die alle elementen aan elkaar verbindt, maar ook de verbinding maakt tussen scholencluster aan de zuidzijde en de toekomstige ontwikkelingen aan de noordzijde.

Deze verschillende elementen hebben ieder krijgen hun eigen materiaal: metalen gevelbekleding, glas en baksteen. De elementen worden met elkaar vervlochten door de materialen van de elementen subtiel in elkaar door te laten lopen. Ook de horizontale lijnvorming die wordt gecreëerd door stalen luifels, rollagen en horizontale metaalprofielen maakt het gebouw tot een eenheid.

Het project is uitgevoerd als total engineeringproject samen met de andere bedrijven binnen IA Groep.

VSO Briantcollege Bethaniënstraat Arnhem

Het gebouw van de voormalige Katholieke Pedagogische Academie uit 1970 heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan. Met een vernieuwing van vrijwel het gehele interieur en een grondige opwaarding van de buitenzijde, is het gebouw beschikt gemaakt voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4) op VMBO-niveau. Deze invulling is tijdelijk. In het ontwerp is al rekening gehouden met een volgende aanpassing van het gebouw ten behoeve van onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking.

In de buitengevels zijn de kozijnen vervangen en binnen is een nieuwe indeling gecreëerd. Het gedateerde interieur heeft plaats gemaakt voor een nieuwe indeling met toepassing van duurzame materialen in lichte en frisse kleuren. Door het toepassen van veel glas in de binnenwanden zijn lange zichtlijnen ontstaan en is het daglicht ver in het gebouw gehaald. Ook de installaties zijn geheel vernieuwd. Dit alles heeft geresulteerd in een “nieuwe” frisse school welke in zijn geheel voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van licht- en luchtkwaliteit.

VMBO Mondial College Nijmegen

Met de nieuwbouw voor het VMBO van het Mondial College krijgt Nijmegen een van de eerste BREEAM gecertificeerde duurzame schoolgebouwen van Nederland. Door middel van slimme investeringen in duurzaam bouwen, is gekomen tot een ontwerp dat het BREEAM-niveau ‘good’ moet gaan halen na oplevering. Factor Architecten heeft samen met de BREEAM-experts binnen IA Groep de voorbereiding van deze certificering begeleid en samen met de opdrachtgever bewuste keuzes gemaakt, zoals toepassing van bodemwarmte en -koeling, vegetatiedaken en zonnecellen in het glazen dak van het atrium. Ook de bouwkundige uitwerking en materialisering is uitgebreid tegen het licht gehouden om tot zo duurzaam mogelijke keuzes te maken op het gebied van onder andere milieubelasting bij bouw en sloop, energiegebruik en toekomstwaarde.

Het nieuwe gebouw huisvest de praktijkafdelingen Techniek (bouw en metalectro), Economie (handel en consumptief) en Zorg & Welzijn. Iedere sector is gehuisvest in een herkenbaar eigen bakstenen gebouwvolume. Naast deze sectoren zijn er verschillende algemene ruimtes en theorielokalen. De gemeenschappelijke functies vormen de derde laag van het gebouw en verbinden de verschillende sectoren.

In de ruimte tussen de vleugels van het gebouw bevindt zich de ruime aula waarin ontmoeting centraal staat. Deze ruimte heeft door zijn grote glazen pui een fraaie relatie met de buitenruimte maar biedt tevens zicht op de verschillende onderwijsafdelingen.

Centraal in het gebouw bevindt zich een driehoekig atrium met een glazen dak. In het glas van dit dak zijn zonnecellen opgenomen, waardoor de duurzame opwekking van energie ook in het gebouw zichtbaar wordt.

Factor Architecten heeft, in samenwerking met de adviseurs binnen IA Groep, de hele projectbegeleiding vanaf visie en programma van eisen tot aan de uitvoering op zich genomen, alsmede alle facetten van het ontwerp.

MFA Winterswijk-Oost

De nieuwe multifunctionele accommodatie MFA Winterswijk is gesitueerd in het Pelkpark, middenin de wijk Pelkwijk te Winterswijk en huisvest twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Plaatselijke muziekvereniging Excelsior is vaste gebruiker van de zaal en heeft een aantal eigen ruimtes in het gebouw.

Het gebouw staat middenin een park. Dit maakt dat het gebouw uit alleen maar voorgevels bestaat. Middenin het gebouw liggen naast elkaar de gymzaal en speellokaal. Hier omheen is een verkeersruimte gesitueerd die alle gebruikers met elkaar verbindt. Zalen en verkeersruimte vormen samen het hart van het MFA. Dit hart wordt als het ware omhelsd door een baksteengevel waarachter lokalen en andere ruimtes schuil gaan. Aan de parkzijde wordt een opening gelaten, waardoor er vrij zicht is vanuit de zaal naar het park en vice versa.

De verschillende diktes baksteen en variatie aan perforaties geven het metselwerk een stevig doch speels karakter. Het geheel wordt omlijnd door een prefab betonnen kroonlijst die mee beweegt met de hoogteverschillen.De afgeronde hoeken maken dat de openbare ruimte om het gebouw heen vloeit. Samen met de gemeente, de scholen, de buurt en bureau We love the city is deze openbare ruimte vorm gegeven.

Het project is uitgevoerd als total engineeringproject samen met de andere bedrijven binnen IA Groep.

 

Integraal Kindcentrum De Kubus Druten

In het centrum van Druten ligt Integraal Kindcentrum De Kubus. Dit gebouw is het eerste integrale kindcentrum van Gelderland. Een integraal kindcentrum gaat een stap verder dan een brede school. Een brede school voorziet in verschillende voorzieningen voor kinderen, terwijl een integraal kindcentrum streeft naar het gezamenlijk werken aan dezelfde doelen en in hetzelfde klimaat. Het project is uitgevoerd als total engineering opdracht, samen met de andere disciplines binnen IA Groep (installaties en constructies).

Op de plek van de vroegere midden- en onderbouwlocatie heeft Factor een ontwerp gemaakt voor een 24-klassige school met kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het gebouw ligt als een paviljoen in een parkachtige omgeving. Het alzijdige gebouw beweegt mee met belangrijke begrenzingen van het terrein zoals de straat voor de school en de perceelgrens achter de school, waardoor het zich voegt in zijn omgeving. De verschillende ramen zijn in een speelse compositie over de gevel verdeeld. Op plekken waar het gebouw zich opent (zoals bij de speellokalen) is gekozen voor een veelkleurige gevelbekleding die de school de identiteit van een basisschool geeft zonder te sterk te contrasteren bij zijn natuurlijke omgeving. De school is in kleinschalige eenheden opgeknipt, elk met eigen werkplekken buiten het lokaal. De kinderdagopvang en peuterspeelzaal hebben een eigen herkenbare plek in het gebouw. Er is tevens een muziekschool gevestigd en diverse verenigingen maken gebruik van het gebouw.

Om de school heen is een natuurspeelplaats aangelegd die samen met een landschapsarchitect is ontworpen. Zo is bijvoorbeeld de uitkomende bouwgrond opnieuw gebruikt voor speelheuvels op het schoolplein, gerooide bomen op het terrein zijn hergebruikt als speeltoestellen en het dakterras van de school wordt gebruikt als kweektuin. Binnen dit energiezuinige gebouw is een luchtkwaliteit gerealiseerd die voldoet aan ‘Frisse Scholen’ klasse B (goed). Het gebouw wordt verwarmd met een lage temperatuursysteem op basis van vloerverwarming (milieuvriendelijk, duurzaam, zeer comfortabel en astma-vriendelijk). Op het dak zijn PV-cellen geplaatst. In het interieur is zoveel mogelijk gekozen voor onderhoudsvrije afwerkingen (bijv. toepassen van hard kunststof lambrisering) en in het robuuste en onderhoudsarme exterieur zijn o.a. aluminium kozijnen toegepast om de beheerskosten te beperken. Ook dit draagt bij aan de duurzame kwaliteit van het gebouw.