Wonen

Brokking – Wormerveer

Bij het beschouwen van de projectlocatie is gekeken naar de ligging en ruimtelijke context, de kwaliteiten – met name op recreatief gebied – in de directe omgeving, de historie van de locatie en de ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen zelf.

Een uitgebreide analyse van kwaliteiten en mogelijkheden ligt aan de basis van de conceptvisie en is leidend voor de haalbaarheid van de herontwikkelingsstrategie voor het complex. Brokking heeft letterlijk twee kanten. Aan de ene kant is er een stoere, robuuste fabriek, die door zijn nieuwe functies een dynamische, bruisende plek vol ontmoeting wordt. Aan de andere kant is het een prachtige, rustige locatie aan de Zaan en in de polder. Een ideale plek voor ontspanning. Het doel is om op deze locatie een divers programma te faciliteren, waarbij de functies elkaar niet in de weg staan, maar elkaar juist versterken.

In het ontwerp is uitgegaan van een geleidelijke ontwikkeling in de tijd. Eerst wordt ruimte geboden aan creativiteit en innovatie, tentoonstellingen en evenementen, waarvoor in eerste plaats de
bestaande gebouwen worden ingezet. Nadat het complex aan naamsbekendheid heeft gewonnen, kan de door middel van horeca de verblijfskwaliteit worden versterkt en ontstaat een basis voor meerdaagse activiteiten. Ook (water)sport kan een peiler zijn voor de ontwikkeling.

In een later stadium vindt de woningbouwontwikkeling plaats. De combinatie van de rust van water en polder enerzijds en de dynamiek van de activiteiten op de locatie anderzijds maakt Brokking een unieke woonlocatie, waarbij de herontwikkeling van het industriële erfgoed wordt aangevuld met bijpassende nieuwbouw van geschakelde woningen en appartementen. Door het terugbrengen van een haven op de locatie wordt het gevoel van ‘wonen aan het water’ versterkt. De bebouwing wordt compact gehouden, waardoor in het omliggende gebied de natuurwaarden kunnen worden versterkt.

Noordrand Deventer

Samen met WDW Ontwikkelend beheer hebben wij een plan gemaakt voor het groot onderhoud van 202 huurwoningen en appartementen van Woonbedrijf ieder1. Deze woningen en appartementen zijn allen gelegen in de noordrand van de wijk Landsherenkwartier te Deventer.

Met een aantal beperkte doch slimme ingrepen en een aantal keuzemogelijkheden voor de bewoners heeft de wijk weer een nieuwe en frisse uitstraling gekregen. Daarbij is stedenbouwkundige visie voor vernieuwing van deze wijk als inspirerend startpunt genomen.

De verschillende stedenbouwkundige blokken zijn nu herkenbaar door hun eigen unieke kleurcombinatie. Dit is bereikt door enerszijds een kleurpaneel op te nemen in de kozijnen op de verdieping ter plaatse van de trapopgang. Het glas dat hier eerst zat kon door de bewoners niet of nauwelijks gewassen worden. Voor het daglicht in deze ruimte is een eenvoudige lichtkoepel op het dak geplaatst. Anderzijds is er plaatselijk keimwerk op de baksteengevel aangebracht. Hiermee worden een aantal metselwerkreparaties uit het verleden aan het zicht onttrokken.

Ook de keuzemogelijkheden zijn door de bewoners enthousiast ontvangen. Zo heeft bijna iedere grondgebonden woning nu een veranda en hebben alle bewoners van de appartementen op de 1e verdieping aan de radboudlaan gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een privétuin te realiseren.

De keuzemogelijkheden van pergola’s en plantenbakken aan de voorzijde van de woningen zijn steeds per blok gekozen door de bewoners. Omdat hier niet overal voor gekozen is ontstaat een meer divers straatbeeld, ook binnen de stedenbouwkundige blokken.

De appartementencomplexen hebben meer eigentijdse balkonhekken gekregen. Door het vervallen van de bestaande baksteen borstweringen zijn de compacte balkons circa 20% in oppervlak toegenomen. Ook bij deze complexen is met een kleur meer onderscheid tussen de verschillende portieken gemaakt.

Woonzorg-complex Het Nieuwe Pelgrim

In het hart van Gaanderen, aan de Hoofdstraat nabij het station, komt een geheel nieuw woonzorg-complex: Het Nieuwe Pelgrim. Kenmerkend aan het plan is de historierijke locatie en de inrichting van de woon-/leefomgeving. Door opdeling van het grote gebouw in kleine metselwerk volumes (in eigen karakteristieke) kleur ontstaat een schaal die past bij de bebouwing langs de Hoofdstraat. In de lifthal op de begane grond van het gebouw komen enkele kenmerkende stalen ornamenten uit de oude fabriek terug.

Naast zelfstandige woningen voor ouderen met of zonder zorgvraag worden in het complex twee groepen van 7 woningen voor dementerende ouderen gerealiseerd, met gemeenschappelijke woonkamer, keuken en ruim dakterras. Binnen dit kleinschalige groepswonen is ook voor deze doelgroep gekozen voor een zo zelfstandig mogelijke woonruimte die zo veel mogelijk lijkt op een normale thuissituatie.

In het woonzorgcomplex wordt ook een grote ontmoetingsruimte met restaurant, dagvoorziening en winkelfunctie gerealiseerd. De ontmoetingsruimte moet uitgroeien tot een trefpunt voor gebruikers van binnen en buiten het complex. Ook het interieur en de inrichting van deze ruimte is door Factor Architecten vormgegeven.

Op de begane grond van één van de gebouwvleugels wordt een huisartsenpraktijk gerealiseerd. Het nieuwe gebouw is ontworpen door Factor Architecten, in opdracht van Sité Woondiensten en Klaassen Vastgoedontwikkeling. Zorginstelling Sensire is partner in de ontwikkeling van het gebouw. Het vernieuwende zorgconcept in Het Nieuwe Pelgrim zal vooruitlopen op de toekomstige scheiding van wonen en zorg.

Rabobank + 8 appartementen Ermelo

Het plan omvat een bank en winkelruimten op de begane grond en negen appartementen in de twee lagen daarboven. In de kap ontstaat er voor de bovenste appartementen extra leef- en opslagruimte. Het complex staat op een markante plek in Ermelo. Er is dan ook gekozen voor een statige architectuur die verwijst naar de villa´s uit de dichtbij gelegen Rietlaan.

De plattegrond van het gebouw bestaat uit een kruisvorm, met in het midden van dit kruis het trappenhuis en de lift. In de voorgevel is ter plaatse van de entree een accent gemaakt door plaatselijk de gevel naar voren te plaatsen en de gootlijn een fractie hoger te leggen.

In combinatie met de terugspringende delen aan de oost- en westzijde wordt de voorgevel opgeknipt in fragmenten die passen in de schaal van de omgeving. Door ter plaatse van deze delen de kap ook wat terug te laten springen, ontstaat een geleidelijke overgang naar de belendende bebouwing.

Centrumplan Kerkdriel

In het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Gasthuisstraat in Kerkdriel wordt gebouwd aan een complex bestaande uit een supermarkt en diverse kleinere winkels (totaal 4200 m2) met een parkeerkelder voor ruim 100 auto’s.

Op het dak van de winkels wordt een daktuin gerealiseerd met daar omheen 48 appartementen. De nieuwe bebouwing wordt, evenals de rest van het centrumplan, ingepast in de bestaande bebouwing, waarbij de sfeer van het dorpshart zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.

20 Patiowoningen Beersebaan Cuijk

Aan de Beersebaan, een hoofdontsluitingsweg van Cuijk, zijn twintig patiowoningen gerealiseerd. Het plan bestaat uit twee blokken met respectievelijk 8 en 12 woningen.

Aan de straatzijde hebben de woningen een strak en massief uiterlijk gekregen om het brede straatprofiel van de Beersebaan een duidelijke afbakening te geven. De patiowoningen bestaan uit één laag met een optie om er een tweede laag op te zetten. Hiermee sluit het project qua maat en schaal goed aan op de achterliggende villawijk.

Het metselwerk in de voorgevel is uitgevoerd in twee kleuren, waardoor er een geleding in de gevel ontstaat. Het doel daarbij is dat de schijven voor elkaar langslopen en in elkaar grijpen (als een coulissen landschap). Hierdoor ontstaat een dynamisch gevelbeeld. Om het spel tussen de schijven zo sterk mogelijk uit te laten komen en ruis zoveel mogelijk te vermijden zijn de kozijnen, de draaiende delen en de voeg qua kleur dicht bij de kleur van de steen gekozen.

In het plan zijn twee woningtypen gemaakt met allebei een eigen karakter. Het ene type heeft een separate keuken, waarbij zowel de woonkamer als keuken een eigen toegang hebben naar de patio. Het andere type heeft een zeer royale woonkamer met een half open keuken, waarbij de woonkamer over de volle gevelbreedte aan de patio grenst.

16 (starters)Woningen Oranjehof (CPO)

Het project in Langbroek, CPO Oranjehof, bestaat uit 16 woningen. Samen met de toekomstige bewoners heeft Factor Architecten deze woningen, naar eigen wens van de toekomstige bewoners, ontworpen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De woningen staan in een nieuwe uitbreidingswijk bij Langbroek. Dit was het eerste project dat gerealiseerd is op deze locatie.

De woningen zijn gerealiseerd voor verschillende doelgroepen: starters, jonge gezinnen en medioren. Het plan bestaat uit 10 tussenwoningen, 4 eindwoningen en 2 tweekappers. Voor de woningen is één collectief ontwerp gemaakt, waardoor er een grote mate van samenhang is tussen de woningen. Zowel buiten als binnen waren diverse opties en varianten mogelijk.

10 Starterswoningen Katarijnehof Kerkdriel

Het plan bestaat uit tien woningen in het centrum van Kerkdriel. Het blok is opgebouwd uit 4 koopwoningen en 6 huurwoningen. De 4 koopwoningen hebben een garage, hiermee zijn de koopwoningen losgekoppeld van de huurwoningen.

De woningen staan dwars op het eind van een doodlopende straat. De woningen aan het eind van de straat hebben een accent gekregen in de vorm van twee topgevels, waardoor er een duidelijke afbakening van de weg gerealiseerd is.

Het concept achter het plan is dat de gevel bestaat uit een spel van lichte en donkere vlakken. Dit spel wordt versterkt door de doorlopende betonbanden, die op een speelse manier de verschillende woningen met elkaar verbinden. Het lichte metselwerk, uitgevoerd in een gladde steen en in blokverband gemetseld, vormt samen met de direct aangrenzende kozijnen en deuren één geheel.