50 Sociale huurwoningen Beltjeshofstraat

Met het project Beltjeshofstraat te Velp krijgt een oud stukje Velp-Zuid een nieuw gezicht. Voor woningcorporatie Vivare ontwierp Factor Architecten samen met aannemer van Wijnen vijftig sociale huurwoningen. Dit project heeft niet alleen impact voor de bewoners zelf, maar ook voor de wijk en de omgeving, en dat voor de lange termijn.

Centraal in de stedenbouwkundige opgave staat de typologie van het tuindorp. Veel van de bestaande woningen in Velp-Zuid zijn gebaseerd op architectonische principes uit deze typologie. De straten zijn echter smal en er is relatief weinig ruimte voor groen. De hofstructuur in het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan zorgt ervoor dat in het plan zowel stedenbouw als architectuur kunnen aansluiten bij de kwaliteiten van een tuindorp.

Zoals in een tuindorp voor de hand ligt, leggen wij een sterke relatie met de groene buitenruimte. Elke woning heeft standaard een groot raam met een lage vensterbank in de achtergevel, om de tuin bij de woonruimte te betrekken en te stimuleren dat deze fraai wordt ingericht en onderhouden door de bewoners. De verschillende woningen kennen diverse bijzondere elementen, te zien op de beelden hieronder. Het gaat veelal om bekende verbijzonderingen uit de tuindorp-traditie, maar dan in een hedendaagse uitwerking, zoals dakoverstekken, luifels, stoepen en muren.

We gaan uit van een bij het Tuindorp passend ambachtelijk materiaalgebruik. De gevel profiteert qua onderhoud en duurzaamheid van dakoverstekken, zowel aan de voorkant als aan de zijkanten. Wij kiezen voor eenheid in materialen, kleuren en detailleringen. Dit zorgt voor herkenbaarheid, maar ook voor eenduidigheid in onderhoudsplannen en beheer.