Brede school CBS Het Hoge

CBS Het Hoge in Vorden is een basisschool die onderwijs geeft uitgaande van de individuele talenten van leerlingen. De school loopt voorop in de invoering van het zogenaamde ‘Passend Onderwijs’, waarbij er veel leerlingen die extra aandacht of zorg behoeven binnen het reguliere onderwijs een plek hebben. Daarnaast is er ook een specifiek programma voor extra getalenteerde leerlingen. Dit leidt tot een school met onderwijs dat sterk gericht is op zelfstandig werken en instructies in kleine groepen.

Bij het ontwerp van de nieuwe school is uit gegaan van een centraal hart met een veel verschillende onderwijsruimtes buiten de traditionele klaslokalen. In het hart van het gebouw, omgeven door twee vleugels met lokalen, liggen speel- en leerpleinen en een grote ontdekruimte met keuken waarin kinderen van alle leeftijden aan de slag kunnen. Er zijn beschutte plekken waar leerlingen zich goed kunnen concentreren, maar ook open ruimtes waar leerlingen met elkaar kunnen samenwerken.

De herkenbare kleuren in het interieur maken de lokalen herkenbaar die als thuisbasis van de kinderen fungeren. Voor de buitenkant van de lokalenvleugels is gekozen voor rode baksteen, oranje dakpannen en witte accenten, om naadloos aan te sluiten op de bestaande bebouwing in het dorp. Aan de achterzijde is in naturel hout het dynamische hart van de nieuwe school herkenbaar.

Om de wind voor de naastgelegen molen niet te veel te belemmeren was de toegestane hoogte van de nieuwbouw zeer beperkt. Dit is opgelost door creatief om te gaan met het bestaande hoogteverschil in het terrein. Een deel van het gebouw ligt ten opzichte van de voorzijde een meter verlaagd. Hierdoor sluit het aan bij het speelterrein aan de achterzijde en ontstaan in het hart van het gebouw een hogere aula en speellokaal. Het hoogteverschil leidt intern tot een podium en tot trappen om op te zitten. Heuvels, keermuren en brede trappen in het schoolterrein dragen bij aan een interessante speelomgeving buiten het gebouw.