Brede School Schuttersplein Gorinchem

De Brede School Schuttersplein: de ontwikkelkansen van kinderen vergroten door de samenwerking van één of meer scholen met andere instellingen. Er is veel aandacht voor de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van het kind.

De vijf gebruikers met hebben ieder hun eigen gebouwdeel die allen rondom de centrale voorzieningen zijn gesitueerd. Deze rangschikking vormt in de basis een kruisvorm. De vleugels van deze kruisvorm zijn zodanig verdraait dat zij verankering vinden in de stedenbouwkundige context. De buitenruimte kan zich om elk gebouwdeel vormen en heeft contact met de ruimten in het gebouw.

Er zijn vier duidelijke kopgevels en de overgangen tussen de gebouwdelen gaan in de gevel vloeiend in elkaar over. Het hart van het gebouw krijgt een patio voor veel daglicht en ruimtelijke kwaliteit. Door de langsgevels in één materiaal uit te voeren ontstaat er een markant, samenhangend en alzijdig gebouw. Het materiaal is het verbindend elementen tussen de gebouwdelen en zijn gebruikers. Het geeft een duidelijke richting en eenduidige uitstraling aan het gebouw. Iedere gebruiker heeft een eigen identiteit door de kleurige kopgevels van de verschillende vleugels.

Het programma van de Brede School heeft een grote impact op het terrein. De gebruikers hebben hun eigen gebouwdeel en de identiteit op de kopgevels. Door de positie van het gebouw in de situatie ontstaat een juiste schikking van gebruikers richting de buitenwereld. De gymzaal is op de verdieping gepositioneerd. Door de gevraagde hoogte ontstaat er bij de waterpartij een stevig gebaar, een landmark, en is de gymzaal duidelijk herkenbaar vanuit het openbaar gebied. In de oksel van de Brede School, ligt de hoofdentree, aan de Stalkaarsen. Vanuit de hoofdentree komt men direct in het hart van de Brede School.