Brokking – Wormerveer

Brokking

Bij het beschouwen van de projectlocatie is gekeken naar de ligging en ruimtelijke context, de kwaliteiten – met name op recreatief gebied – in de directe omgeving, de historie van de locatie en de ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen zelf.

Een uitgebreide analyse van kwaliteiten en mogelijkheden ligt aan de basis van de conceptvisie en is leidend voor de haalbaarheid van de herontwikkelingsstrategie voor het complex. Brokking heeft letterlijk twee kanten. Aan de ene kant is er een stoere, robuuste fabriek, die door zijn nieuwe functies een dynamische, bruisende plek vol ontmoeting wordt. Aan de andere kant is het een prachtige, rustige locatie aan de Zaan en in de polder. Een ideale plek voor ontspanning. Het doel is om op deze locatie een divers programma te faciliteren, waarbij de functies elkaar niet in de weg staan, maar elkaar juist versterken.

In het ontwerp is uitgegaan van een geleidelijke ontwikkeling in de tijd. Eerst wordt ruimte geboden aan creativiteit en innovatie, tentoonstellingen en evenementen, waarvoor in eerste plaats de
bestaande gebouwen worden ingezet. Nadat het complex aan naamsbekendheid heeft gewonnen, kan de door middel van horeca de verblijfskwaliteit worden versterkt en ontstaat een basis voor meerdaagse activiteiten. Ook (water)sport kan een peiler zijn voor de ontwikkeling.

In een later stadium vindt de woningbouwontwikkeling plaats. De combinatie van de rust van water en polder enerzijds en de dynamiek van de activiteiten op de locatie anderzijds maakt Brokking een unieke woonlocatie, waarbij de herontwikkeling van het industriële erfgoed wordt aangevuld met bijpassende nieuwbouw van geschakelde woningen en appartementen. Door het terugbrengen van een haven op de locatie wordt het gevoel van ‘wonen aan het water’ versterkt. De bebouwing wordt compact gehouden, waardoor in het omliggende gebied de natuurwaarden kunnen worden versterkt.