IKC de Schaapskooi Wezep

Op locatie van één van de twee bestaande schoolgebouwen van deze fusieschool wordt een nieuw Integraal Kindcentrum gerealiseerd.

Het programma bevindt zich hoofdzakelijk op de begane grond. Deze 1e bouwlaag wordt gevormd door een bakstenen volume met daarin grotendeels gelijkvormige gevelopeningen die in een vast ritme in de gevel geplaatst zijn. De baksteen past qua kleur in het heersende straatbeeld rondom het IKC. Kleuraccenten in keimwerk laten het gebouw aansluiten bij de doelgroep (kinderen van 0-12jaar) en verwijzen naar het kleurgebruik in het interieur.

Het volume op de verdieping verwijst in zijn vorm en verhouding naar de naastgelegen kerk met zijn geknikte dak. De school heeft van uit haar levensbeschouwelijke identiteit een duidelijke relatie met deze kerk. Met deze verwijzing vormt het nieuwe schoolgebouw een ensemble met de kerk. De gevel van de 2e bouwlaag wordt uitgevoerd in geveldelen van houtcomposiet. Door te variëren in de kleur van deze delen ontstaat er een speelse gevel. Grote gevelopeningen in deze gevel zorgen voor ruime daglichttoetreding in de lokalen.De prominente buitentrap zorgt ervoor dat verkeersstromen van leerlingen uit de onderbouw en de bovenbouw volledig van elkaar gescheiden blijven.