MFA de Rosmolen Beneden-Leeuwen

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) is vervangende nieuwbouw voor het bestaande dorpshuis, middenin Beneden-Leeuwen en huisvest een sportzaal, dorpshuiszaal met toneel, vergaderruimtes, horeca en bibliotheek. Diverse plaatselijke verenigingen zijn vaste gebruiker en hebben eigen opslagruimtes in het gebouw.

Omdat het MFA van alle kanten benaderbaar is bestaat de Rosmolen uit alleen maar voorgevels. Het gebouw is een speelse compositie van blokken in verschillende materialen. Ieder herkenbaar element heeft een duidelijk eigen functie. Dit maakt het gebouw leesbaar van buitenaf. De hoofdonderdelen zijn de sportzaal en dorpshuiszaal en het 2-laags blok horeca/bibliotheek. Het verbindende element is een hoge transparante verbindingsgang die alle elementen aan elkaar verbindt, maar ook de verbinding maakt tussen scholencluster aan de zuidzijde en de toekomstige ontwikkelingen aan de noordzijde.

Deze verschillende elementen hebben ieder krijgen hun eigen materiaal: metalen gevelbekleding, glas en baksteen. De elementen worden met elkaar vervlochten door de materialen van de elementen subtiel in elkaar door te laten lopen. Ook de horizontale lijnvorming die wordt gecreëerd door stalen luifels, rollagen en horizontale metaalprofielen maakt het gebouw tot een eenheid.

Het project is uitgevoerd als total engineeringproject samen met de andere bedrijven binnen IA Groep.