Noordrand Deventer

Noordrand

Samen met WDW Ontwikkelend beheer hebben wij een plan gemaakt voor het groot onderhoud van 202 huurwoningen en appartementen van Woonbedrijf ieder1. Deze woningen en appartementen zijn allen gelegen in de noordrand van de wijk Landsherenkwartier te Deventer.

Met een aantal beperkte doch slimme ingrepen en een aantal keuzemogelijkheden voor de bewoners heeft de wijk weer een nieuwe en frisse uitstraling gekregen. Daarbij is stedenbouwkundige visie voor vernieuwing van deze wijk als inspirerend startpunt genomen.

De verschillende stedenbouwkundige blokken zijn nu herkenbaar door hun eigen unieke kleurcombinatie. Dit is bereikt door enerszijds een kleurpaneel op te nemen in de kozijnen op de verdieping ter plaatse van de trapopgang. Het glas dat hier eerst zat kon door de bewoners niet of nauwelijks gewassen worden. Voor het daglicht in deze ruimte is een eenvoudige lichtkoepel op het dak geplaatst. Anderzijds is er plaatselijk keimwerk op de baksteengevel aangebracht. Hiermee worden een aantal metselwerkreparaties uit het verleden aan het zicht onttrokken.

Ook de keuzemogelijkheden zijn door de bewoners enthousiast ontvangen. Zo heeft bijna iedere grondgebonden woning nu een veranda en hebben alle bewoners van de appartementen op de 1e verdieping aan de radboudlaan gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een privétuin te realiseren.

De keuzemogelijkheden van pergola’s en plantenbakken aan de voorzijde van de woningen zijn steeds per blok gekozen door de bewoners. Omdat hier niet overal voor gekozen is ontstaat een meer divers straatbeeld, ook binnen de stedenbouwkundige blokken.

De appartementencomplexen hebben meer eigentijdse balkonhekken gekregen. Door het vervallen van de bestaande baksteen borstweringen zijn de compacte balkons circa 20% in oppervlak toegenomen. Ook bij deze complexen is met een kleur meer onderscheid tussen de verschillende portieken gemaakt.