Resort Maastricht

Bij het ontwerpen van het recreatiepark is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande groene context. De bestaande bomen zijn geclusterd tot grotere groepen. Deze clusters zijn het uitgangspunt geweest voor het bepalen van de infrastructuur. De infrastructuur is hierdoor organisch ontstaan. Binnen het plan leidt dit tot variatie in dichtheid, waardoor er een afwisselend park ontstaat.

Het park bestaat uit vier hoofdonderdelen:
Het plein is het hart van het plan. Door horecavoorzieningen wordt dit een gezellige en uitnodigende plek. Het plein refereert naar een klassiek Limburgs plein door o.a. het toepassen van voornamelijk langskappen en door de materiaalkeuzes. Ook in detaillering zal een aantal Limburgse elementen terug komen.

Het hotel is gepositioneerd aan de kop van het plein. Het is een duidelijk herkenbaar oriëntatiepunt van 9 lagen. Bij aankomst op het park is het gebouw direct zichtbaar. Het hotel heeft een robuuste (traditionele) massaopbouw. De gevel wordt uitgevoerd met een meer hedendaagse detaillering.

Aan de andere zijde van het plein is een gebouwcomplex met appartementen vrij in het groen gesitueerd. De massaopbouw refereert naar een traditioneel archetype “kasteelboerderij”. Het complex krijgt een meer hedendaagse vormtaal. Onder dit complex is een parkeergarage gesitueerd.

Het dorp bestaat uit voornamelijk vrij en geschakelde woningen. De infrastructuur heeft een dorps karakter. De wegen lopen niet recht, waardoor elke keer een ander beeld ontstaat. Langs de hoofdweg, met een groene laan liggen de hogere en grotere woningen (2 lagen met kap). Meer naar de buitenkant van het dorp worden de woningen lager (1 laag met kap).

De verschijningsvorm refereert sterk naar een klassiek Limburgs dorp.