Watertoren de Meije

De Meije impressie

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming

Watertoren De Meije ligt ten noordwesten van Woerden in het plaatsje de Meije. Het is een van de laatste watertorens in eigendom van drinkwaterbedrijf Oasen. De toren is in de regio bekend onder de naam ‘Pietje Potlood’ of ‘Het Zoutvat’ en heeft sinds 2001 de status van rijksmonument. De watertoren werd gebouwd in 1931-1932 en is 58 meter hoog. In 1977 is hij gerestaureerd en werd wit geschilderd in plaats van het ‘oude’ grijs.

het meest haalbaar werd geacht verder is uitgewerkt in mogelijk programma, schetsontwerp, bouwkostenraming, investeringsraming en exploitatieraming. Het plan combineert een aantal die allen gericht zijn op de natuur en recreatie rondom de Nieuwkoopse plassen en de activiteiten van drinkwaterbedrijf Oasen. Hiervoor is in het schetsontwerp extra vloeroppervlak en daglichttoetreding gecreëerd door middel van toevoeging van een aantal extra vloeren en raamopeningen.