Zuiveringsstation Schuwacht – Oasen

Om de waterkwaliteit te verbeteren bouwt Oasen een nieuw zuiveringsstation met een drinkwaterzuivering op basis van de techniek Reverse Osmosis (membraanfiltratie). Hierdoor kan Oasen in de komende jaren zacht water leveren aan de gemeenten Ouderkerk, Nederlek en Krimpen aan den IJssel. Met membraanfiltratie is Oasen gelijk voorbereid op toekomstige bedreigingen van de bron van ons drinkwater, zoals verzilting door klimaatsverandering.

Het uitgangspunt voor de ontwerpopgave van het RO-gebouw is het structuurontwerp Zuiveringsstation Schuwacht. In dit structuurontwerp wordt vanuit een analyse van de bestaande situatie gewerkt naar een ontwerp voor een vernieuwd drinkwaterbedrijf dat zich op passende wijze voegt in het kenmerkende landschap langs de Lek. Met de ontwerpopgave van het RO-gebouw wordt een eerste aanzet gegeven richting de beoogde eindsituatie. Om die reden is de terreinuitwerking uitgaande van de eindsituatie na uitvoering van fase 2 (vervanging filtratievoorzieningen) in de huidige ontwerpopgave meegenomen. Het RO-gebouw heeft een totale afmeting van circa 21 x 32 meter. Achter het huidige AKF gebouw is de meest optimale positie voor het plaatsen van het gebouw. Het terrein is daar nagenoeg vrij van kabels en leidingen en goed bereikbaar voor vrachtverkeer. De strook bij het zwembad is gereserveerd voor de nieuw te plaatsen reinwaterreservoirs en hoge druk sectie. Rondom het gebouw is een verharding aangelegd. Ter plaatsen van diverse vulpunten wordt de verharding vloeistofkerend uitgevoerd.

De nieuwbouw biedt onder andere plaats aan de membraaninstallatie, de pompen, een noodstroominstallatie en een bedieningsruimte voor de procesoperator. Tot 2020 werkt de nieuwe zuivering naast de bestaande installatie. Daarna is het de bedoeling dat de zuivering met membranen al het werk overneemt en de oude installatie uit gebruik genomen wordt.